Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2019-20 (23/7/2019 11:32)

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΤΙ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-20 ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ . ---------------------------------------- Α) ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣ 1) ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΤΙ Ο Κ……………… ΕΙΝAI ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΩΝ , ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ν ΑΤΟΥ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΕΛΤΙΟ . 2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599 ΟΤΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ , ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΟ (ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ UEFA) 4) MIA (1) ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ . 5) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 6) ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ , ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Π. 7) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 50 ΕΥΡΩ ----------------------------------------------------------------- Β) ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣ • ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ • ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ • ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ , ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Π. • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599 ΟΤΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Π.Ο • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 50 ΕΥΡΩ -------------------------------------------------------------------- Από την ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ