Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΜΑΔΩΝ (24/7/2019 09:47)

ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (160) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ . ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑΟΤΩ (18) . ----------------------------------------------- ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ , ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ . ----------- ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ . Η ΟΜΑΔΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ , ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ . ================================================== ΥΠΗΚΟΟΙ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΑΛΛΔΑΠΟΙ .