Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ.Δ.Α. 21/6/2017 (16/6/2017 09:13)

Ελευσίνα 12/5/2016 Αριθ.Πρωτοκ2648./2016 ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Π.Σ.Δ.Α. Έδρες τους ΘΕΜΑ : <<Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ε.Π.Σ.Δ.Α. >> Έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Δ.Α. , καθώς και την υπΆ αριθμό 352 /2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Δ.Α. , ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ.Α. η οποία Θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου (ΑΓ.Δημήτριος ) στις 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00. Εάν δεν υπάρξει απαρτία , η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί , χωρίς άλλη πρόσκληση ,στις 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ Α)Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.Β) Εκθεση διοικητικού απολογισμού Γ)Έγκριση διοικητικού απολογισμού Δ)Έκθεση οικονομικού απολογισμού Ε)Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής ΣΤ)Έγκριση οικονομικού απολογισμού Ζ)Έγκριση προυπολογισμού του επόμενου έτους ΘΕΜΑ 2 Α) Απόφαση για την εισδοχή νέου μέλους Β) Απόφαση για την παύση ή αποβολή μέλους . Σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού της Ένωσης εστάλη σε όλα τα σωματεία η πρόσκληση με επισυναπτόμενο το πληρεξούσιο καθώς και τα προβλεπόμενα οικονομικό απολογισμό 2016 , προυπολογισμό έτους 2018 , έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής . Την Τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης . Όσα πληρεξούσια προσκομήθηκαν μέχρι σήμερα στην Ένωση θα πρωτοκολληθούν στο σημερινό Δ.Σ. με απόφαση της Ένωσης την 16/6/2017 .