Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 (23/6/2017 12:31)

Οι ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017. Οι ΟΜΑΔΙΚΕΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 & από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018. Οι ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018. Οι ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018. Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018. Οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. Οι ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.