Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 (29/6/2018 14:29)

Γνωρίζουμε στα σωματεία μας τις νέες ημερομηνίες που προβλέπονται στο «Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές», (Κανονισμός Μετεγγραφών), όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για την πραγματοποίηση των αποδεσμεύσεων, μετεγγραφών, υποσχετικών, επανεγγραφών και αρχικών εγγραφών ποδοσφαιριστών τους: * Οι ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ γίνονται από:1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019. * Οι ΟΜΑΔΙΚΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές). * Οι ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019. * Οι ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019. * Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από:1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019. * Οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019. * Οι ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 έως 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.