Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2018-2019 (13/7/2018 11:09) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Οι δηλώσεις Συμμετοχής για τα πρωταθλήματα της Α΄,Β΄Κατηγορίας και του Κυπέλλου, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018. Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, τα σωματεία θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνυποβάλλουν: α) Υπεύθυνη Δήλωση «Συνυποσχετικό Διαιτησίας», περί αποδοχής του Καταστατικού, Κανονισμών FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο. β) Υπογεγραμμένη την Πράξη Συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,θεωρημένη από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής. γ) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Παραχωρητήριο προς την ΕΠΣΔΑ για τη χρήση του γηπέδου, για τη διεξαγωγή αγώνων των Πρωταθλημάτων Κατηγοριών, Κυπέλλου και Υποδομών. ε) Άδεια λειτουργίας του γηπέδου σε ισχύ. Τα έντυπα των Δηλώσεων όπως επίσης και τα έντυπα των περιπτώσεων α) και β) είναι έτοιμα και παρακαλούνται τα σωματεία να τα παραλάβουν από την γραμματεία της Ένωσης