Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΠΟ . (30/7/2018 10:43)

1. Δήλωσης Συμμετοχής (πρωτότυπη) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά 2. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο. 3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει. 4. Παραχωρητήριο γηπέδου με ευθύνη του Σωματείου που το δηλώνει, ότι το συγκεκριμένο γήπεδο έχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβει άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Περιφέρεια. 5. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου: Το κάθε Σωματείο οφείλει να το στείλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου με επικυρωμένη την υπογραφή. 6. Καταστάσεις Υγείας: Η Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών, πρωτότυπη συνοδευόμενη από την βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την Ε.Π.Ο. για τα Σωματεία της Γ΄ Εθνικής και από τις οικείες Ε.Π.Σ. για τα Σωματεία των Τοπικών πρωταθλημάτων, θα επιδεικνύονται στον Διαιτητή του Αγώνα. Σε περίπτωση που υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ήδη κατατεθειμένες, τότε το Σωματείο υποχρεούται να αποστείλει στην Ε.Π.Ο. νέα πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας, με courier υποχρεωτικά, εάν λόγω απόστασης δεν είναι δυνατόν να την προσκομίσετε οι ίδιοι. 7. Βεβαίωση Χορηγών: Για τους χορηγούς - διαφημίσεις στις στολές των ποδοσφαιριστών, ισχύει η βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την Ε.Π.Ο. για τα Σωματεία της Γ΄ Εθνικής και από τις οικείες Ε.Π.Σ. για τα Σωματεία των Τοπικών πρωταθλημάτων, η οποία θα επιδεικνύεται στον Διαιτητή του Αγώνα. Σε περίπτωση που υπάρξουν νέοι χορηγοί - διαφημίσεις, τότε το Σωματείο υποχρεούται να αποστείλει στην Ε.Π.Ο., αίτημα έγκρισης για να του χορηγηθεί βεβαίωση.