Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 0-42-12-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 0-31-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ1-3 0-31-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 2-12-12-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 3-0 2-41-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-2 0-10-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-54-2
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-01-0 4-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-22-3
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4-02-2 1-0
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-30-0 4-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 2-06-22-2
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 1-02-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ0-12-1