Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΒΥΖΑΣ
Β
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΠΑΝΛΙΟ
ΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-21-4
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.7-0 4-0
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ1-0 2-1
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1-2
ΒΥΖΑΣ Β1-5 5-1
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-1
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-22-4
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 5-03-02-1
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.3-42-40-2