Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Κ12

<< Κ10 - Β ΟΜΙΛΟΣ
Κ14 >>

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Ο.ΠΑΡ
ΝΗΘΑΣ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 6-05-0
Α.Ο.ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ0-7 4-0
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 7-4 10-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 7-22-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-5
ΒΥΖΑΣ 0-64-0
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 4-3
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6-210-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-5 0-4
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0-7
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 3-2 1-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-3
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 7-07-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1-24-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 1-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ5-05-0