Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
Μ.ΑΤΤΑ
ΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΑΣΠΡ/Κ
ΟΥ-ΔΟΞ
Α
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -1-32-30-40-31-31-30-71-20-20-80-41-50-10-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-1-2-30-33-01-00-10-23-02-02-00-11-12-01-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 3-11-1-0-40-10-03-10-23-22-01-41-12-21-00-2
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 3-03-02-1-3-12-11-00-12-01-03-11-21-12-12-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-22-32-20-2-2-02-10-71-13-01-31-51-11-32-0
ΒΥΖΑΣ 2-13-13-20-03-1-1-01-32-00-00-20-22-02-22-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-00-12-00-42-00-4-1-41-23-11-20-11-44-12-7
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 4-20-02-02-16-06-15-1-5-13-01-15-23-15-02-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 1-43-22-10-05-11-22-30-3-2-20-20-21-36-21-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-20-21-21-11-01-12-21-31-2-1-20-62-11-04-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 9-00-13-01-04-03-21-01-12-01-2-3-01-01-04-0
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 4-15-23-23-16-11-02-02-14-04-22-2-1-15-07-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-22-34-30-23-03-22-11-22-02-00-02-2-4-10-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 3-00-14-20-21-01-31-11-31-05-20-31-31-1-0-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ1-13-11-00-41-00-00-11-12-11-20-23-52-42-3-