Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
ΕΙΔΥΛΛ
ΙΑΚΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ -2-23-103-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.1-4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ -4-23-103-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.1-4
ΒΥΖΑΣ -1-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΒΥΖΑΣ 8-0-3-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.0-0
ΒΥΖΑΣ 8-03-1-3-0 α.α.3-0 α.α.
ΒΥΖΑΣ 8-03-13-0 α.α.-3-0 α.α.0-0
ΒΥΖΑΣ 1-13-0 α.α.3-0 α.α.-
ΒΥΖΑΣ 1-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.-
ΒΥΖΑΣ 3-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΒΥΖΑΣ 3-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.0-0
ΒΥΖΑΣ 3-18-01-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΒΥΖΑΣ 3-18-01-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.0-0
ΒΥΖΑΣ 3-18-03-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΒΥΖΑΣ 3-18-03-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.0-0
ΒΥΖΑΣ 3-11-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΒΥΖΑΣ 3-11-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.0-0
ΒΥΖΑΣ 3-13-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΒΥΖΑΣ 3-13-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.0-0
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ 3-80-71-53-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.1-6
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-38-03-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-38-03-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.4-2
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6-11-38-03-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6-11-38-03-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.4-2
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-0 α.α.0-0 α.α.0-3 α.α.
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-0 α.α.0-0 α.α.0-3 α.α.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-0 α.α.0-00-3 α.α.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ1-32-57-00-53-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ1-32-50-53-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ2-57-00-53-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ2-50-53-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.