Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
ΕΙΔΥΛΛ
ΙΑΚΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ -4-23-103-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.1-4
ΒΥΖΑΣ 3-1-8-03-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.0-0
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ 3-80-7-1-53-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.1-6
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6-11-38-0-3-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.4-2
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-0-0 α.α.0-0 α.α.0-3 α.α.
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-0 α.α.-0-0 α.α.0-3 α.α.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-0 α.α.0-0-0-3 α.α.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ2-57-00-53-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.-