Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2016-17 >>

ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΑΣΠΡ/Κ
ΟΥ-ΔΟΞ
Α
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -3-0 α.α.3-0 α.α.3-32-13-0 α.α.13-21-2
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-30-3 α.α.
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 2-43-0 α.α.-0-41-315-28-21-2
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3-03-0 α.α.4-1-1-23-0 α.α.6-00-0
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1-13-0 α.α.4-1-3-0 α.α.6-00-0
ΒΥΖΑΣ 0-63-0 α.α.3-20-1-3-14-1
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-73-0 α.α.0-50-31-5-1-4
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-63-0 α.α.0-21-91-101-4-
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 3-33-0 α.α.2-12-32-15-04-1