Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2016-17

<< ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ >>

ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
Μ.ΑΤΤΑ
ΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -3-0 α.α.3-36-12-52-15-13-10-14-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 3-5-1-37-20-61-33-56-00-32-3
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0-34-2-8-01-63-25-15-11-11-0
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 0-20-00-1-2-72-01-41-11-21-2
ΒΥΖΑΣ 3-13-24-25-0-3-05-07-21-15-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-36-21-03-03-1-2-12-00-22-2
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2-23-0 α.α.1-40-22-22-0-1-10-2
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 0-33-61-32-01-50-13-5-0-60-4
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 2-02-02-24-01-35-06-18-0-0-3
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ1-13-10-50-03-10-03-19-10-2-