Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ <ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ> >>

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΑΣΠΡ/Κ
ΟΥ-ΔΟΞ
Α
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -0-30-3 α.α.1-60-60-20-3 α.α.0-3 α.α.3-0 α.α.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3-1-1-62-42-15-35-13-0 α.α.
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 3-32-1-3-22-02-11-14-03-0 α.α.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3-33-6-1-24-12-24-1
ΒΥΖΑΣ 3-0 α.α.2-12-1-3-23-33-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-21-32-2-1-21-11-33-0 α.α.
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-03-15-04-1-3-05-13-0 α.α.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-02-11-43-3-5-03-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2-10-30-41-22-21-2-3-0 α.α.
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-