Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 9-16

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 1-8

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν Α.
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΔΑΣ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -3-0 α.α.2-20-3
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -3-0 α.α.4-05-1
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -Αναβλήθηκε0-3 α.α.0-30-3 α.α.0-3 α.α.1-20-30-3 α.α.1-5
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -0-3 α.α.0-30-3 α.α.0-3 α.α.1-20-30-3 α.α.1-5
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 0-3 α.α.0-30-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 0-3 α.α.0-30-4-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 3-73-0 α.α.3-0 α.α.4-2-1-53-59-58-40-4
ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 3-0 α.α.3-0 α.α.6-20-2-5-23-2
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6-23-0 α.α.5-14-16-3-4-5
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3-0 α.α.4-02-11-24-44-1-5-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 3-0 α.α.4-02-13-10-41-1-4-1
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 3-0 α.α.0-2-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ2-23-0 α.α.3-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 6-12-73-0 α.α.3-0 α.α.1-32-24-72-12-28-4