Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΔΑΣ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Αναβλήθηκε-0-3 α.α.0-30-3 α.α.0-3 α.α.1-21-5
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 3-0 α.α.3-0 α.α.-4-25-41-53-50-4
ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 3-0 α.α.3-0 α.α.6-2-0-21-25-23-2
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-0 α.α.6-25-14-1-6-35-14-5
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3-0 α.α.3-0 α.α.2-11-24-4-4-15-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 3-0 α.α.3-0 α.α.2-13-10-41-1-4-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 3-0 α.α.3-0 α.α.1-32-24-72-12-2-