Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 9-16

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 1-8

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΔΑΣ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -3-0 α.α.2-20-3
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -3-0 α.α.4-05-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-3 α.α.0-3-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-3 α.α.0-3-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Αναβλήθηκε-0-30-3 α.α.0-3 α.α.1-20-30-3 α.α.1-5
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.1-20-30-3 α.α.1-5
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 3-73-0 α.α.3-0 α.α.4-2-1-53-59-58-40-4
ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 3-0 α.α.3-0 α.α.6-20-2-5-23-2
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-0 α.α.6-25-14-16-3-4-5
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3-0 α.α.3-0 α.α.2-11-24-44-1-5-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 3-0 α.α.3-0 α.α.2-13-10-41-1-4-1
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 3-0 α.α.0-2-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ2-23-0 α.α.3-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 6-12-73-0 α.α.3-0 α.α.1-32-24-72-12-28-4