Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-19
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -2-10-42-02-10-02-12-51-04-22-20-10-13-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-0-0-53-22-20-10-31-51-31-43-21-42-40-2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 5-25-0-3-35-03-11-12-14-15-08-02-02-23-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 1-03-10-1-3-23-10-30-03-12-23-01-10-03-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-20-10-30-1-4-12-70-20-24-24-01-20-31-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 5-41-11-32-22-0-2-31-11-22-01-11-10-43-3
ΒΥΖΑΣ 3-14-21-01-22-02-1-4-12-02-04-03-10-04-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1-11-00-22-21-18-12-1-3-00-16-02-10-22-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-24-10-13-10-21-01-21-3-2-22-00-21-12-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-14-11-51-11-31-41-21-31-1-3-10-31-32-2
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-30-20-41-21-21-10-70-20-25-1-1-41-71-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-24-00-03-14-03-02-10-21-01-17-0-0-15-3
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-111-01-12-03-02-11-23-02-05-14-2-4-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 1-22-10-30-13-31-12-10-82-12-55-11-60-3-