Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-19
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -2-12-00-03-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -0-53-20-11-51-3
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -5-02-18-02-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 0-1-3-23-01-10-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-20-1-2-70-24-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-32-22-0-2-30-4
ΒΥΖΑΣ 4-21-0-4-12-03-1
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1-11-1-3-00-10-22-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-01-2-2-21-12-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-11-11-31-4-3-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-30-21-10-2-1-4
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-20-21-01-1-0-1
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-11-11-25-1-4-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 2-10-30-12-12-51-6-