Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-19
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -2-10-42-02-10-02-14-22-23-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -0-53-20-10-31-51-32-40-2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 5-0-3-35-03-12-14-15-08-02-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 1-00-1-3-23-10-03-12-23-01-10-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-20-10-3-2-70-20-24-01-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 5-41-32-22-0-2-31-11-20-43-3
ΒΥΖΑΣ 4-21-01-22-02-1-4-12-03-10-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1-11-01-1-3-00-16-02-10-22-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-24-10-21-01-2-2-22-00-21-12-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-14-11-11-31-41-3-3-10-31-32-2
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-30-20-41-21-10-70-25-1-1-41-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-24-03-02-10-21-01-1-0-15-3
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-11-13-01-23-02-05-14-2-4-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 2-10-30-13-32-10-82-51-60-3-