Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-19
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -2-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -1-5
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -8-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 0-1-
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ -2-70-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-3-2-3
ΒΥΖΑΣ 4-2-
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1-1-0-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-0-
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-11-1-
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-30-2-
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-1-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -4-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 2-11-6-