Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-19
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 Ε.Π.Σ.Δ.Α.

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 Ε.Π.Σ.Δ.Α.

ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΑΣΠΡ/Κ
ΟΥ-ΔΟΞ
Α
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -2-12-22-3
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -3-22-33-0 α.α.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ -3-1
ΒΥΖΑΣ 3-14-1-1-2
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-15-11-1-
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 5-11-1-