Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-19
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 Ε.Π.Σ.Δ.Α.

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 Ε.Π.Σ.Δ.Α.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Κ-12 >>

ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΑΣΠΡ/Κ
ΟΥ-ΔΟΞ
Α
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -0-32-00-3 α.α.2-3Αναβλήθηκε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -2-02-22-3Αναβλήθηκε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-1-0-3 α.α.2-3Αναβλήθηκε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-12-0-2-3Αναβλήθηκε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αναβλήθηκε2-00-3 α.α.-Αναβλήθηκε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αναβλήθηκε2-02-22-3-
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-20-13-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-22-33-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.0-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.0-13-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.0-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.2-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.2-33-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.2-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-20-13-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-22-33-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-0 α.α.1-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-20-13-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-22-33-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-20-13-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-22-33-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-20-13-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-22-33-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-21-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-20-13-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-22-33-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-00-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-00-13-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-00-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-02-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-02-33-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-02-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-20-13-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-22-33-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-0 α.α.3-01-22-33-0 α.α.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-03-40-00-3 α.α.3-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-03-40-00-3 α.α.3-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-03-40-01-33-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-03-40-01-33-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-03-40-00-3 α.α.3-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-03-40-00-3 α.α.3-1
ΒΥΖΑΣ 2-10-3 α.α.3-24-21-2
ΒΥΖΑΣ 2-10-3 α.α.3-24-2Αναβλήθηκε
ΒΥΖΑΣ 2-10-3 α.α.3-04-21-2
ΒΥΖΑΣ 2-10-3 α.α.3-04-2Αναβλήθηκε
ΒΥΖΑΣ 2-10-3 α.α.4-14-21-2
ΒΥΖΑΣ 2-10-3 α.α.4-14-2Αναβλήθηκε
ΒΥΖΑΣ 2-13-13-24-21-2
ΒΥΖΑΣ 2-13-13-24-2Αναβλήθηκε
ΒΥΖΑΣ 2-13-13-04-21-2
ΒΥΖΑΣ 2-13-13-04-2Αναβλήθηκε
ΒΥΖΑΣ 2-13-14-14-21-2
ΒΥΖΑΣ 2-13-14-14-2Αναβλήθηκε
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ Αναβλήθηκε0-15-11-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ Αναβλήθηκε0-15-10-03-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ Αναβλήθηκε0-15-13-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-10-15-11-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-10-15-10-03-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-10-15-13-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-00-15-11-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-00-15-10-03-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-00-15-13-13-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 3-0 α.α.5-10-01-10-3
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 3-0 α.α.5-10-01-11-1