Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-19
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 Ε.Π.Σ.Δ.Α.

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 Ε.Π.Σ.Δ.Α.

ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΑΣΠΡ/Κ
ΟΥ-ΔΟΞ
Α
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -2-12-02-22-3Αναβλήθηκε
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -3-21-20-1Αναβλήθηκε
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -1-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-2-2-3Αναβλήθηκε
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-21-2-3-0 α.α.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3-41-3-
ΒΥΖΑΣ 2-13-1Αναβλήθηκε1-2
ΒΥΖΑΣ 2-13-14-11-2
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-10-15-11-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ Αναβλήθηκε0-15-11-13-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 5-11-11-1