Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-19
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 Ε.Π.Σ.Δ.Α.

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 Ε.Π.Σ.Δ.Α.

ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΑΣΠΡ/Κ
ΟΥ-ΔΟΞ
Α
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -2-02-3Αναβλήθηκε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -2-02-22-3Αναβλήθηκε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-1-2-3Αναβλήθηκε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-12-0-2-3Αναβλήθηκε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αναβλήθηκε2-0-Αναβλήθηκε
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αναβλήθηκε2-02-22-3-
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-1Αναβλήθηκε
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 2-3
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 2-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 2-3Αναβλήθηκε
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-20-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-20-1Αναβλήθηκε
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-22-3
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-22-3Αναβλήθηκε
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-20-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-20-1Αναβλήθηκε
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-22-3
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-22-3Αναβλήθηκε
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-21-20-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-21-20-13-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-21-20-1Αναβλήθηκε
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-21-22-3
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-21-22-33-0 α.α.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3-21-22-3Αναβλήθηκε
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3-43-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3-43-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3-41-33-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3-41-33-1
ΒΥΖΑΣ 2-13-13-24-2Αναβλήθηκε
ΒΥΖΑΣ 2-13-13-24-21-2
ΒΥΖΑΣ 2-13-1Αναβλήθηκε4-2Αναβλήθηκε
ΒΥΖΑΣ 2-13-1Αναβλήθηκε4-21-2
ΒΥΖΑΣ 2-13-14-14-2Αναβλήθηκε
ΒΥΖΑΣ 2-13-14-14-21-2
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ Αναβλήθηκε0-15-11-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ Αναβλήθηκε0-15-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ Αναβλήθηκε0-15-13-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-10-15-11-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-10-15-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-10-15-13-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ Αναβλήθηκε0-15-11-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ Αναβλήθηκε0-15-13-1
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ Αναβλήθηκε0-15-13-13-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 5-11-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 5-11-11-1