Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (08/10/2018 12:10) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την κοινοποίηση του υπ΄άριθ. 31711/4-10-18 εγγράφου της ΕΠΌ προς όλες της Ενώσεις Μέλη ΕΠΟ της απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία είχε εκδοθεί στις 3-8-2018 και είχε κοινοποιηθεί στην ΕΠΟ και με την οποία επιβάλλεται η Κάρτα Υγείας Αθλητή με ημερομηνία εφαρμογής στις προπονήσεις και στους αγώνες από 9-10-2018. Η Ένωση αναμένει νεώτερη απόφαση για παράταση χρόνου υλοποίησης που αρμοδιότητα έχουν οι αρμόδιοι Υπουργός και Υφυπουργός. Για τους αγώνες είναι υπεύθυνη η Ε.Π.Σ.Δ.Α., για τις προπονήσεις και για οποιαδήποτε δραστηριότητα υπεύθυνες είναι οι ομάδες. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Ε.Π.Σ.Δ.Α. με νεώτερες αποφάσεις.