Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
Μ.ΑΤΤΑ
ΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -4-00-1
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -1-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 0-2-1-6
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 2-5-3-1
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ -5-34-1
ΒΥΖΑΣ 2-02-2-
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-1-2-02-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ -1-31-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-1-
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-00-2-
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 2-1-2-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ -1-3
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-1-0-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 0-11-1-
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ0-20-4-