Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
Μ.ΑΤΤΑ
ΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -0-24-00-11-23-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -3-31-01-03-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 0-2-2-70-11-01-61-3
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-32-53-2-2-33-1
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 1-13-2-5-31-34-1
ΒΥΖΑΣ 2-02-22-2-2-13-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-1-4-03-02-02-04-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 1-0-1-30-51-30-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-01-04-11-1-2-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-50-01-30-22-2-
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 4-02-02-1-2-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 0-31-30-1-4-11-3
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-13-11-02-00-3-0-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 0-12-31-13-02-3-7-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ0-20-10-50-40-2-