Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
Μ.ΑΤΤΑ
ΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -4-14-21-20-24-01-00-11-20-03-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 6-0-2-03-15-02-13-31-01-03-03-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 0-2-1-12-70-30-11-04-01-60-12-01-30-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-32-53-2-2-32-31-50-03-11-11-0
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 1-13-2-0-13-15-32-01-30-04-14-1
ΒΥΖΑΣ 2-02-22-20-0-2-12-11-01-01-03-02-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 5-02-13-0-1-04-03-02-02-04-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0-30-61-11-01-4-1-30-51-30-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-01-02-04-11-01-16-0-0-02-03-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-50-01-30-21-12-2-0-31-03-41-1
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 1-00-04-24-02-03-27-11-12-1-4-02-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 2-00-32-31-11-30-10-3-4-11-31-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-13-13-21-01-22-01-10-3-4-10-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 3-10-12-22-31-13-02-33-0-7-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ1-30-40-20-10-50-41-10-20-10-20-0-