Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (08/1/2023 18:54)

Με τη 23-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.Α. και αφού έλαβε υπόψιν του:

  1. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας
  2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Π.Σ.Δ.Α. για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών που θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας (Παγκάλου και Χαριλάου 28) στις 23/02/2023 και ώρα 17.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1:

Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπρόσωπων των σωματείων και έλεγχος της απαρτίας των παρισταμένων μελών

Θέμα 2:

Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή μελών εξελεγκτικής επιτροπής.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο, στις 18:00.

 

Για την Ε.Π.Σ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ                                            ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ