Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Προκηρύξεις - Έντυπα

Έγγραφο Μέγεθος Τύπος
DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - CLUB OFFICIALS 2023-2024254 KB
DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - MATCH OFFICIALS 2023-2024258 KB
UPDATED DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - FOOTBALL PLAYERS 2023-2024176 KB
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΩΝΑ 2023-2024265 KB
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2023-2024256 KB
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΌΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ/ΙΑΣ 2023-2024247 KB
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2023 - 2024104 KB
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2023 - 2024139 KB
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2023 - 2024139 KB
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2023-2024111 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗ50 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 63 KB
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (άρθρου 7 παράρτημα Β’ του Κ.Ι.Μ.Π.)225 KB
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ENG214 KB
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ GR185 KB
ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ
Σύμφωνα με τον ΚΑΠ 2023, άρθρο 18 παρ.1β το οποίο αναφέρεται στην Κάρτα Υγείας Ποδοσφαιριστή, η ημερομηνία έκδοσης της Κάρτας Υγείας θα συμπληρώνεται, είτε μηχανογραφικά, είτε με μηχανική σφραγίδα, από τον γιατρό και μόνο. 
Όσες Κάρτες Υγείας Ποδοσφαιριστή εκδοθούν από σήμερα και στο εξής, υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθούν μηχανογραφικά και το πεδίο με τον Αριθμό Μητρώου ΕΠΟ, το Όνομα, το Επίθετο, το Πατρώνυμο, η Ημερομηνία Γέννησης και ο ΑΜΚΑ στο νέο έντυπο
Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων, το αρχείο θα πρέπει να τυπώνεται έγχρωμο, να το σφραγίζει και να  το υπογράφει ο γιατρός στο ανάλογο πεδίο. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης της νέας Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή, τότε μπορεί να γίνει εκτύπωση και ασπρόμαυρη, με απαραίτητη προϋπόθεση την πλήρη καθαρότητα του ασπρόμαυρου εγγράφου που θα εκτυπωθεί.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία δεν αφορά τις σε ισχύ Κάρτες Υγείας Ποδοσφαιριστή.
480 KB
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ64 KB
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2023-2024420 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2023-20248.8 MB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2023-20247.9 MB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2023-20247.8 MB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ11 2023-20246 MB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ13 2023-20245.7 MB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ15 2023-20244.6 MB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ17 2023-20244.6 MB
ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ32 KB