Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Nέες ταυτότητες και πρώτες εγγραφές ανηλίκων (06/10/2023 09:45) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας ότι είναι η υποχρεωτική η εκδοση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας (ΔΑΙ) σε ποδοσφαιριστές άνω των 12 ετών με την ταυτότητα τους.

Σε περίπτωση που έχει γίνει αίτημα για την έκδοση νέας ταυτότητας και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα τότε τα δικαιολογητικά για την έκδοση είναι:

  1. Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ ή πιστοποιητικά γέννησης χωρίς ταυτοπροσωπία και ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας ενός εκ των εχόντων την γονική μέριμνα (μητέρας ή πατέρα).
  2. Λίστες με τα ονόματα που έχουν καταθέσει με τα πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας ή γέννησης καθώς θα αποσταλεί στην ΕΠΟ στο Τμήμα Μητρώου Ποδοσφαιριστών.

 

Όταν εκδοθεί η νέα ταυτότητα των ποδοσφαιριστών είναι υποχρέωσή τους αλλά και των σωματείων που εγγράφουν τους αθλητές/αθλήτριες εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να προσκομίζουν το δελτίο ταυτότητας που θα εκδώσουν αλλιώς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (αν δηλαδή δεν προσκομίσουν ΑΔΤ όταν αυτό εκδοθεί) τα ΔΑΙ τους κινδυνεύουν με ανάκληση.