Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν Α.
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩ
Ν
ΑΣ
ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΤΕΡΑ
Σ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -2-08-15-03-0 α.α.2-01-03-01-05-14-02-11-1
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ1-2-3-04-13-03-10-05-11-35-43-32-16-1
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 1-61-6-1-21-30-30-70-21-81-50-41-80-1
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 2-54-37-0-3-0 α.α.0-21-44-30-12-41-12-06-1
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ0-30-3 α.α.0-3 α.α.1-2-0-3 α.α.1-60-10-3 α.α.0-20-20-3 α.α.
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ1-22-28-23-15-1-0-13-30-13-04-04-02-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-02-04-04-33-0 α.α.5-2-3-03-11-02-10-35-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-40-32-11-13-0 α.α.0-61-3-1-20-22-20-51-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-22-3Διακόπηκε3-30-02-25-22-1-2-11-11-02-1
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-41-32-00-33-0 α.α.2-42-41-20-1-2-12-30-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-02-03-03-43-0 α.α.0-01-13-12-11-0-1-13-2
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-12-15-23-13-0 α.α.1-21-12-12-11-21-0-1-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-41-212-03-30-02-11-51-00-50-30-11-3-