Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-19
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14 Ε.Π.Σ.Δ.Α

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ12 Ε.Π.Σ.Δ.Α. Β΄ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 Ε.Π.Σ.Δ.Α. >>

ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩ
Ν
ΑΣ
ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΒΥΖΑΣ
ΕΙΔΥΛΛ
ΙΑΚΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΑΣΠΡ/Κ
ΟΥ-ΔΟΞ
Α
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -3-0 α.α.7-05-15-03-0 α.α.5-25-05-05-03-15-2
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-0 α.α.0-50-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ1-33-0 α.α.-1-13-03-0 α.α.0-05-26-20-04-03-4
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0-02-13-0-2-13-0 α.α.4-04-33-0 α.α.1-00-32-0
ΒΥΖΑΣ 0-43-0 α.α.1-30-5-3-0 α.α.0-40-04-11-10-10-4
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-40-3 α.α.
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-50-01-51-32-63-0 α.α.-1-22-23-02-40-3
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-43-0 α.α.2-01-33-0 α.α.4-0-4-00-00-31-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-43-0 α.α.1-60-31-53-0 α.α.0-11-5-0-60-40-5
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 0-44-00-10-3 α.α.1-13-0 α.α.1-10-30-3 α.α.-0-3 α.α.
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ Αναβλήθηκε2-13-10-13-0 α.α.3-0 α.α.3-13-03-03-0-4-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ0-43-0 α.α.1-01-05-13-0 α.α.4-01-43-0 α.α.4-02-0-