Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Κ15

<< Κ13 - Β ΟΜΙΛΟΣ
Κ17 >>

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-6Αναβλήθηκε0-0
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-2 1-63-1
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑναβλήθηκε 6-24-15-2
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 5-08-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-3 0-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 0-12-2 2-1
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-2 Αναβλήθηκε
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ3-12-70-5