Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Κ15

<< Κ13 - Β ΟΜΙΛΟΣ
Κ17 >>

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 4-22-31-61-31-10-00-03-0 α.α.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-2 2-41-63-10-43-05-54-0
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ1-32-3 0-36-21-44-14-15-2
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 4-06-05-1 7-25-08-08-25-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ4-15-13-31-2 1-11-61-23-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-12-00-30-01-2 0-03-05-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 0-12-21-71-12-2 2-19-1
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-33-20-51-90-21-11-3 3-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ1-63-10-52-71-40-20-53-0