Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Κ11 - Β ΟΜΙΛΟΣ

<< Κ11 - Α ΟΜΙΛΟΣ
Κ13 - Α ΟΜΙΛΟΣ >>

Α.Ο.
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΣ
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΛΥΚΟΙ
ΔΥΤΙΚΗ
Σ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 3-03-06-43-51-4
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ2-5 4-21-100-50-3 α.α.
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-113-0 2-102-61-4
ΛΥΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2-23-0 α.α.6-0 1-42-4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ3-010-07-11-0 1-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ2-26-03-18-62-3