Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Κ11 - Β ΟΜΙΛΟΣ

<< Κ11 - Α ΟΜΙΛΟΣ
Κ13 - Α ΟΜΙΛΟΣ >>

ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΛΥΚΟΙ
ΔΥΤΙΚΗ
Σ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 4-22-5
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-102-6
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 6-4
ΛΥΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1-4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΑναβλήθηκε3-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ6-03-12-3