Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2012-2013
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ)

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ 2012-13<ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ>

ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΒΥΖΑΣ Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΦΥΛΗΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-0 α.α.0-3 α.α.3-0 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 3-0 α.α. 5-03-13-0 α.α.3-0 α.α.3-13-03-04-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 3-0 α.α.0-3 2-03-0 α.α.3-0 α.α.3-03-11-13-0 α.α.
ΒΥΖΑΣ 3-0 α.α.0-6 3-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.0-31-33-0 α.α.
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 3-0 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-0 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-00-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 3-0 α.α.1-13-13-0 α.α.3-0 α.α. 2-13-0 α.α.
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-0 α.α.1-50-20-13-0 α.α.3-0 α.α.0-3 2-23-0 α.α.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-0 α.α.0-3 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.4-02-4 3-0 α.α.
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 3-0 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.