Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ <ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ>
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ >>

Α.Σ.
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
Μ.ΑΤΤΑ
ΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
-
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-2-54-03-13-0 α.α.0-02-13-0 α.α.4-0
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 5-1-3-08-43-0 α.α.5-11-24-0
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 0-4-0-43-0 α.α.2-50-41-52-2
ΒΥΖΑΣ 2-63-54-0-3-0 α.α.3-06-25-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-00-26-24-23-0 α.α.-0-22-03-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-01-43-04-03-0 α.α.3-1-5-14-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ1-51-510-62-53-0 α.α.0-11-4-8-4
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-40-44-12-63-0 α.α.1-51-51-1-