Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ <ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ>
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ >>

Α.Σ.
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
Μ.ΑΤΤΑ
ΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-2-1
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ -2-2
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ -
ΒΥΖΑΣ 3-0 α.α.-
ΒΥΖΑΣ 3-0 α.α.-6-2
ΒΥΖΑΣ -
ΒΥΖΑΣ 6-2-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-3 α.α.
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6-2
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6-23-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-4
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-43-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ1-5
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ1-51-5
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ1-5
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-4
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ