Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 1-8

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ <ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ>
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 9-16 >>

Α.Σ.
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΣ
ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
Μ.ΑΤΤΑ
ΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
-
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-2-51-44-03-13-0 α.α.0-02-13-0 α.α.4-0
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-1-44-03-13-0 α.α.3-02-13-0 α.α.4-0
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 5-1-3-08-43-0 α.α.5-14-24-04-05-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 5-18-4-3-08-43-0 α.α.5-11-24-04-05-1
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ2-10-6-0-3
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ -0-1
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 0-40-40-4-3-0 α.α.2-50-41-52-2
ΒΥΖΑΣ 2-63-54-0-3-03-26-25-1
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -1-11-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-00-20-3 α.α.6-24-23-23-0 α.α.0-2-3-11-3
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-01-43-04-03-03-0 α.α.3-15-1-1-2
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-00-43-04-03-03-0 α.α.3-15-14-0-1-2
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ1-51-510-62-53-0 α.α.0-11-48-4-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-40-44-12-63-0 α.α.1-51-51-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 1-32-03-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ7-03-00-2