Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ >>

ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΑΣΠΡ/Κ
ΟΥ-ΔΟΞ
Α
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ -0-3
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-3-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ -2-7
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ -0-41-3
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 1-1-
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5-3-
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 2-0-
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ-