Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 9-16

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 1-8
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 1-8 >>

ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΔΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
Μ.ΑΤΤΑ
ΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΑΣΠΡ/Κ
ΟΥ-ΔΟΞ
Α
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ -0-45-65-14-05-21-56-22-30-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ -5-65-14-02-31-56-22-30-3
ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ3-0 α.α.-3-05-14-01-11-10-0
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ -2-22-61-2
ΒΥΖΑΣ 6-2-5-13-6
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-23-66-2-1-10-42-23-32-6
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-23-66-24-1-0-42-23-32-6
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-11-45-20-11-4-3-0 α.α.1-32-6
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-11-45-25-11-40-4-3-0 α.α.1-32-6
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 1-13-48-54-05-13-75-7-2-12-6
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 6-73-48-54-05-13-75-7-2-6
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6-21-25-24-05-33-2-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ4-43-05-2
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-44-31-5
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 5-32-03-09-51-14-00-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ5-11-24-04-06-23-22-1