Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 1-8

<< ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 9-16
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ> PLAY OFF 9-16 >>

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Σ.
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΒΥΖΑΣ
ΔΑΣ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΗ
ΕΝΩΣΗ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -0-40-30-40-42-21-22-5
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ4-0-2-00-31-10-01-14-35-2
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ4-0-0-31-10-31-14-35-2
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ4-02-0-0-31-10-01-14-35-2
Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ4-02-0-1-10-31-14-35-2
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4-03-31-4-4-26-42-24-0
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ -
ΒΥΖΑΣ 4-05-12-24-04-1-3-02-15-15-1
ΒΥΖΑΣ 4-05-12-24-04-1-2-10-15-1
ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 0-52-2-
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4-55-0-4-4
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0-3 α.α.3-13-3-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-05-14-10-23-11-01-1-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-05-14-10-23-11-04-11-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-04-04-10-23-11-01-11-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-04-04-10-23-11-04-11-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-21-15-3
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 2-00-11-00-11-34-30-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 4-02-41-01-34-33-03-06-4
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 4-02-41-01-34-33-23-06-4
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 4-02-41-01-24-33-03-06-4
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 4-02-41-01-24-33-23-06-4
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ2-03-71-51-50-40-22-6