Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
18η ΑγωνιστικήΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

0 - 2

Διακύμανση Αποτελέσματος


Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '18') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '13159' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '13159' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '13159' AND player_team.teamID = '14' AND player_team.periodID = '18' AND player_team.date_from <= '2024-02-10' AND player_team.date_to >= '2024-02-10' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.