Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ο.
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΣ
Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2-03-05-03-010-07-09-04-11-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 2-0 1-20-27-32-24-14-10-41-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.0-91-3 2-00-22-12-12-32-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ0-03-0 3-13-02-23-10-19-13-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 1-23-2 4-02-06-05-02-13-32-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 0-31-2 0-30-41-41-20-20-02-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ3-12-00-2 2-32-10-02-12-2
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-22-15-22-1 4-00-20-04-33-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3-50-32-31-21-6 0-41-20-40-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-14-21-00-40-13-2 1-51-01-4
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 0-02-03-02-01-05-24-0 5-17-0
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-21-12-40-25-10-00-3 0-2
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-24-24-22-53-21-73-2 3-31-3
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 1-01-42-11-40-42-04-20-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ3-22-12-00-10-10-00-31-11-43-1