Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2021-2022
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-34-12-00-00-22-03-23-05-25-02-13-02-35-01-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ3-0 3-46-02-20-01-30-10-03-23-03-02-12-12-00-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 3-10-0 3-11-42-32-21-23-13-06-28-11-13-17-22-2
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 0-30-31-3 0-00-42-02-23-01-12-06-22-13-02-01-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ2-12-23-34-1 3-32-13-13-03-02-01-02-11-27-14-1
ΒΥΖΑΣ 1-04-02-11-11-0 4-02-22-05-04-01-07-21-15-22-1
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-21-21-30-03-30-3 1-30-32-42-12-12-20-11-50-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-12-20-61-03-20-13-0 2-02-12-33-12-33-34-14-3
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ0-20-21-31-10-30-21-01-0 0-10-01-12-70-13-20-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-01-10-32-21-20-34-11-10-2 2-33-02-01-35-02-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-20-12-42-11-30-20-20-10-01-1 0-03-40-31-00-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-20-41-42-60-30-51-31-52-21-21-0 2-21-71-30-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-21-23-22-10-00-12-20-42-12-04-02-0 2-23-01-2
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 0-14-16-12-13-22-13-24-22-04-16-15-04-0 5-21-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 0-51-22-71-11-31-11-10-20-30-03-19-22-51-3 2-3
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ1-10-42-00-01-11-20-12-00-11-04-10-02-02-22-0