Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Κ16

<< Κ14

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΒΥΖΑΣ ΔΑΣ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-30-63-0 α.α.3-10-23-0 α.α.1-53-0 α.α.0-31-40-5
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3-0 α.α. 1-00-02-13-13-0 α.α.2-04-11-04-14-4
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ3-0 α.α.2-1 3-24-23-0 α.α.4-12-35-00-03-03-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 3-0 α.α.0-01-3 7-01-41-20-3 α.α.1-11-51-40-0
ΒΥΖΑΣ 6-11-21-54-3 3-0 α.α.1-71-43-21-07-41-4
ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 3-0 α.α.0-3 α.α.3-31-33-0 α.α. 1-41-23-0 α.α.2-13-41-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 7-00-3 α.α.0-3 α.α.4-02-21-0 1-43-0 α.α.1-34-21-2
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-03-21-14-44-17-13-0 12-10-14-12-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-21-20-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-10-21-7 1-51-40-5
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 6-24-16-04-04-03-13-0 α.α.4-06-0 1-01-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 6-00-12-13-32-22-13-0 α.α.1-23-0 α.α.0-3 2-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ6-10-21-20-01-14-01-01-43-0 α.α.0-40-2