Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Κ16

<< Κ14

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΒΥΖΑΣ ΔΑΣ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-30-63-11-40-5
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0-02-13-12-04-11-04-1
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-35-03-03-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-3 7-01-41-21-11-5
ΒΥΖΑΣ 6-11-5 1-43-21-4
ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 3-31-3 1-41-22-13-41-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 7-04-02-21-0 1-3
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4-44-13-0 12-14-12-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-21-20-11-7 1-51-40-5
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 6-24-14-06-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 6-00-13-32-21-20-3
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ6-10-21-20-01-00-40-2