Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Κ14

<< Κ12
Κ16 >>

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΒΥΖΑΣ ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 0-51-05-01-11-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 5-1 3-28-00-27-02-24-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 4-1 2-313-02-47-0
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ3-1 7-07-03-1
ΒΥΖΑΣ 0-51-6 0-6
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 0-22-71-80-12 2-10
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5-110-1 11-01-07-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-60-51-90-31-4
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-33-1Αναβλήθηκε7-21-19-1
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 4-23-40-70-3