Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Κ12

<< Κ10 - Β ΟΜΙΛΟΣ
Κ14 >>

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Ο.ΠΑΡ
ΝΗΘΑΣ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 6-010-06-15-06-15-0
Α.Ο.ΠΑΡΝΗΘΑΣ 0-50-55-20-3
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ0-7 0-11-34-00-7
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 7-4 10-04-411-03-05-214-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 1-4 1-27-24-22-20-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ3-0 0-42-52-30-6
ΒΥΖΑΣ 0-61-24-01-10-41-3
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 1-12-14-3 5-31-3
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6-210-06-1 10-07-03-22-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8-00-5 0-4
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0-42-40-6 2-90-70-7
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 2-30-35-03-2 1-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 12-07-19-17-3 4-32-3
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 7-02-37-06-22-1
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-21-25-13-32-34-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 2-14-37-21-04-4
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ2-08-05-06-15-0