Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Κ12

<< Κ10 - Β ΟΜΙΛΟΣ
Κ14 >>

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Ο.ΠΑΡ
ΝΗΘΑΣ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
ΒΥΖΑΣ ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 6-010-06-15-06-15-02-4
Α.Ο.ΠΑΡΝΗΘΑΣ 0-51-30-55-23-0 α.α.3-50-3
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ0-7 0-3 α.α.0-11-34-00-3 α.α.0-7
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 7-4 10-03-0 α.α.4-411-03-05-27-114-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 2-21-4 1-21-87-24-22-20-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ2-103-00-31-4 0-42-52-30-6
ΒΥΖΑΣ 2-45-1 0-61-24-01-10-41-3
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ1-14-12-13-14-3 5-31-21-3
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6-210-010-06-1 10-07-08-43-22-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-48-00-3 α.α.0-50-30-12 3-00-3 α.α.0-4
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-90-42-40-6 2-90-70-70-3 α.α.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 2-38-03-20-35-00-83-20-3 α.α. 1-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 4-312-07-19-29-17-3 4-32-3
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 7-02-37-00-13-0 α.α.6-22-1
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-21-23-0 α.α.5-14-23-32-34-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 2-14-34-37-21-03-33-24-4
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ8-12-03-0 α.α.8-05-02-06-15-0