Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2012-2013
Α Κατηγορία


Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
.ΑΤΤΑΛ
ΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΠΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΙΑΚΟΣ
2004
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 1-11-53-0 α.α.1-20-22-11-10-11-14-10-11-12-5
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.0-0 0-43-0 α.α.0-00-21-00-12-30-11-11-22-00-2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ6-14-0 3-0 α.α.5-21-17-06-03-03-04-04-04-01-1
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-3 α.α.0-3 α.α.0-30-3 α.α.0-3 α.α.1-80-3 α.α.0-50-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 6-03-20-23-0 1-21-12-13-10-12-03-00-10-3
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 8-02-11-03-0 α.α.3-0 4-17-21-02-05-02-14-00-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-11-20-33-0 α.α.0-20-4 0-40-31-10-31-10-20-8
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 3-11-10-32-01-20-24-0 2-24-01-03-12-50-4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-01-00-63-0 α.α.2-31-31-11-3 3-12-32-22-11-2
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ0-10-10-23-0 α.α.2-02-52-00-10-0 2-00-40-00-2
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ2-13-01-13-0 α.α.1-51-44-12-34-01-0 0-33-11-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-13-11-23-0 α.α.1-10-22-03-02-11-32-2 3-11-3
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ 1-11-00-03-0 α.α.1-21-30-01-10-20-11-11-1 0-1
ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 20046-02-00-13-0 α.α.2-12-42-15-03-02-14-12-13-0