Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2021-2022
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΠΑΝΛΙΟ
ΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-21-22-32-32-11-30-41-40-10-25-2
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ2-2 1-12-12-04-23-0 α.α.4-14-11-12-15-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.2-00-0 0-05-24-13-0 α.α.1-10-03-00-05-1
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 1-02-31-2 3-23-22-30-50-12-32-35-0
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ2-01-34-12-4 3-11-50-23-32-23-52-0
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0-01-20-13-21-1 2-31-30-20-42-33-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-20-32-40-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-41-24-50-3 α.α.3-3
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-02-41-13-40-14-03-0 α.α. 1-03-02-18-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ4-11-00-03-14-05-13-0 α.α.0-2 1-52-06-3
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-13-10-03-14-26-11-03-16-5 2-59-0
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 1-22-21-33-03-33-03-23-41-10-3 5-2
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.0-21-20-51-41-61-52-40-81-40-81-6