Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-10-42-14-43-20-22-22-01-03-20-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ1-3 0-30-63-50-23-30-70-40-33-51-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ1-35-1 0-22-30-33-11-01-01-52-10-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 6-03-0 3-02-13-04-02-02-12-03-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-23-00-2 0-21-01-31-22-43-11-00-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ6-01-21-2 2-22-30-14-24-03-00-00-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 10-02-10-21-0 0-10-11-43-12-23-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3-21-30-20-32-3 1-52-16-44-23-4
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 3-08-03-31-01-05-0 3-17-02-12-04-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-31-20-21-34-02-30-1 3-21-33-3
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-44-02-21-21-32-32-2 3-41-02-4
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-36-00-40-10-00-01-12-26-0 0-01-34-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-12-00-31-16-21-22-21-23-1 2-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 0-01-00-11-50-32-03-21-32-22-10-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ0-14-00-11-52-11-12-10-11-02-10-12-1