Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΒΥΖΑΣ
Β
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ Β
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ Β
ΠΑΝΛΙΟ
ΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-15-13-11-10-04-04-02-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ3-3 0-32-02-10-53-44-15-34-2
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ2-1 1-12-30-10-16-15-13-24-0
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2-6 1-44-32-12-13-10-30-3
ΒΥΖΑΣ Β0-12-31-2 2-13-14-03-11-10-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2-22-20-2 4-20-02-14-02-1
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ4-01-4 5-02-31-23-23-12-33-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-00-21-10-1 0-22-01-22-32-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-32-25-03-02-15-1 1-02-13-2
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-20-21-20-32-41-22-4 2-32-3
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Β1-40-72-11-41-1 1-01-02-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ1-31-10-10-23-20-11-00-43-1 2-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β1-31-41-41-00-3Αναβλήθηκε6-0 Αναβλήθηκε
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.1-50-51-31-20-20-24-10-5