Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΒΥΖΑΣ
Β
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ Β
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ Β
ΠΑΝΛΙΟ
ΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-12-25-13-11-10-04-01-08-04-00-02-07-1
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ3-3 0-32-01-22-10-51-13-410-24-11-45-34-2
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ2-13-1 1-14-02-30-14-13-20-16-15-13-24-0
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0-52-12-6 1-41-24-32-14-12-13-10-31-20-3
ΒΥΖΑΣ Β0-12-31-21-2 2-16-13-10-3 α.α.4-04-13-11-10-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-12-20-12-20-2 4-20-02-15-25-12-14-02-1
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ1-32-00-14-01-44-5 5-02-31-23-23-12-33-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-21-00-21-11-61-10-1 0-22-02-01-22-32-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-34-22-25-03-02-15-13-0 1-02-11-23-13-2
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-20-22-61-20-32-42-31-22-4 2-32-31-33-6
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Β1-42-50-70-12-11-40-41-10-43-5 1-01-02-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ1-31-10-10-23-13-20-11-00-43-13-1 2-06-2
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β1-31-41-41-01-24-22-31-20-32-16-03-2 3-2
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.1-50-50-91-31-31-12-11-20-20-24-10-53-2